કનકધારા સ્તોત્ર | Kanakadhara Stotram PDF in Gujarati

કનકધારા સ્તોત્ર | Kanakadhara Stotram PDF in Gujarati

કનકધારા સ્તોત્ર | Kanakadhara Stotram PDF in Gujarati download link is given at the bottom of this post. You can download the કનકધારા સ્તોત્ર | Kanakadhara Stotram PDF in Gujarati for free of cost by using the download button.

કનકધારા સ્તોત્ર | Kanakadhara Stotram Gujarati PDF Summary


Kanakadhara Stotram is a hymn dedicated to the Hindu goddess of wealth and prosperity, Goddess Lakshmi. It is believed that the recitation of this stotram can bring wealth and prosperity to the devotee. The stotram was composed by the 8th-century philosopher and saint Adi Shankaracharya.
The Kanakadhara Stotram is composed of 21 verses, and it describes the glory and benevolence of Goddess Lakshmi. It tells the story of a poor woman who offers a lotus flower to Adi Shankaracharya, who is moved by her selflessness and devotion. 

કનકધારા સ્તોત્ર PDF | Kanakadhara Stotram Lyrics in Gujarati PDF

॥ કનકધારા સ્તોત્રમ્ ॥

વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદકંદલમ્ ।
અમંદાનંદસંદોહ બંધુરં સિંધુરાનનમ્ ॥

અંગં હરેઃ પુલકભૂષણમાશ્રયંતી
ભૃંગાંગનેવ મુકુળાભરણં તમાલમ્ ।
અંગીકૃતાખિલવિભૂતિરપાંગલીલા
માંગળ્યદાસ્તુ મમ મંગળદેવતાયાઃ ॥ 1 ॥

મુગ્ધા મુહુર્વિદધતી વદને મુરારેઃ
પ્રેમત્રપાપ્રણિહિતાનિ ગતાગતાનિ ।
માલા દૃશોર્મધુકરીવ મહોત્પલે યા
સા મે શ્રિયં દિશતુ સાગરસંભવાયાઃ ॥ 2 ॥

આમીલિતાક્ષમધિગમ્ય મુદા મુકુંદમ્-
આનંદકંદમનિમેષમનંગતંત્રમ્ ।
આકેકરસ્થિતકનીનિકપક્ષ્મનેત્રં
ભૂત્યૈ ભવેન્મમ ભુજંગશયાંગનાયાઃ ॥ 3 ॥

બાહ્વંતરે મધુજિતઃ શ્રિતકૌસ્તુભે યા
હારાવળીવ હરિનીલમયી વિભાતિ ।
કામપ્રદા ભગવતોઽપિ કટાક્ષમાલા
કળ્યાણમાવહતુ મે કમલાલયાયાઃ ॥ 4 ॥

કાલાંબુદાળિલલિતોરસિ કૈટભારેઃ
ધારાધરે સ્ફુરતિ યા તટિદંગનેવ ।
માતુસ્સમસ્તજગતાં મહનીયમૂર્તિઃ
ભદ્રાણિ મે દિશતુ ભાર્ગવનંદનાયાઃ ॥ 5 ॥

પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ ખલુ યત્પ્રભાવાત્
માંગળ્યભાજિ મધુમાથિનિ મન્મથેન ।
મય્યાપતેત્તદિહ મંથરમીક્ષણાર્ધં
મંદાલસં ચ મકરાલયકન્યકાયાઃ ॥ 6 ॥

વિશ્વામરેંદ્રપદવિભ્રમદાનદક્ષં
આનંદહેતુરધિકં મુરવિદ્વિષોઽપિ ।
ઈષન્નિષીદતુ મયિ ક્ષણમીક્ષણાર્થં
ઇંદીવરોદરસહોદરમિંદિરાયાઃ ॥ 7 ॥

ઇષ્ટા વિશિષ્ટમતયોઽપિ યયા દયાર્દ્ર
દૃષ્ટ્યા ત્રિવિષ્ટપપદં સુલભં લભંતે ।
દૃષ્ટિઃ પ્રહૃષ્ટ કમલોદરદીપ્તિરિષ્ટાં
પુષ્ટિં કૃષીષ્ટ મમ પુષ્કરવિષ્ટરાયાઃ ॥ 8 ॥

દદ્યાદ્દયાનુપવનો દ્રવિણાંબુધારા-
મસ્મિન્ન કિંચન વિહંગશિશૌ વિષણ્ણે ।
દુષ્કર્મઘર્મમપનીય ચિરાય દૂરં
નારાયણપ્રણયિનીનયનાંબુવાહઃ ॥ 9 ॥

ગીર્દેવતેતિ ગરુડધ્વજસુંદરીતિ
શાકંભરીતિ શશિશેખરવલ્લભેતિ ।
સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રળયકેલિષુ સંસ્થિતાયૈ
તસ્યૈ નમસ્ત્રિભુવનૈકગુરોસ્તરુણ્યૈ ॥ 10 ॥

શ્રુત્યૈ નમોઽસ્તુ શુભકર્મફલપ્રસૂત્યૈ
રત્યૈ નમોઽસ્તુ રમણીયગુણાર્ણવાયૈ ।
શક્ત્યૈ નમોઽસ્તુ શતપત્રનિકેતનાયૈ
પુષ્ટ્યૈ નમોઽસ્તુ પુરુષોત્તમવલ્લભાયૈ ॥ 11 ॥

સંપત્કરાણિ સકલેંદ્રિયનંદનાનિ
સામ્રાજ્યદાનવિભવાનિ સરોરુહાક્ષિ ।
ત્વદ્વંદનાનિ દુરિતોદ્ધરણોદ્યતાનિ
મામેવ માતરનિશં કલયંતુ નાન્યે ॥ 16 ॥

યત્કટાક્ષસમુપાસનાવિધિઃ
સેવકસ્ય સકલાર્થસંપદઃ ।
સંતનોતિ વચનાંગમાનસૈઃ
ત્વાં મુરારિહૃદયેશ્વરીં ભજે ॥ 17 ॥

સરસિજનિલયે સરોજહસ્તે
ધવળતમાંશુકગંધમાલ્યશોભે ।
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે
ત્રિભુવનભૂતિકરિ પ્રસીદ મહ્યમ્ ॥ 18 ॥

દિગ્ઘસ્તિભિઃ કનકકુંભમુખાવસૃષ્ટ
સ્વર્વાહિની વિમલચારુજલપ્લુતાંગીમ્ ।
પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનનીમશેષ
લોકાધિનાથગૃહિણીમમૃતાબ્ધિપુત્રીમ્ ॥ 19 ॥

કમલે કમલાક્ષવલ્લભે ત્વં
કરુણાપૂરતરંગિતૈરપાંગૈઃ ।
અવલોકય મામકિંચનાનાં
પ્રથમં પાત્રમકૃત્રિમં દયાયાઃ ॥ 20 ॥

સ્તુવંતિ યે સ્તુતિભિરમૂભિરન્વહં
ત્રયીમયીં ત્રિભુવનમાતરં રમામ્ ।
ગુણાધિકા ગુરુતરભાગ્યભાગિનો
ભવંતિ તે ભુવિ બુધભાવિતાશયાઃ ॥ 22 ॥

સુવર્ણધારાસ્તોત્રં યચ્છંકરાચાર્ય નિર્મિતમ્ ।
ત્રિસંધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં સ કુબેરસમો ભવેત્ ॥

કનકધારા સ્તોત્ર | Kanakadhara Stotram PDF in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *